VZW Oudenaarde & Zustersteden

Meer dan 45 jaar geleden werd door een aantal vrijwilligers, hierin snel gevolgd door het stadsbestuur, het initiatief genomen om gestalte te geven aan de concrete uitbouw van Europa binnen onze stad.

Momenteel telt de VZW Oudenaarde en Zustersteden ongeveer 400 leden. Een 50 tal onder hen zijn werkende leden die heel regelmatig, rond een bepaalde zusterstad of voor alle zustersteden samen activiteiten organiseren.

Bijna ongemerkt brengt de VZW Oudenaarde en Zustersteden ieder jaar meer dan 5000 mensen uit Oudenaarde direct en indirect in contact met mensen uit de zustersteden of met de zustersteden zelf. Wij steunen talrijke verenigingen in hun relatie met de zustersteden of helpen hen in het leggen van contacten. Voorbeelden hiervan zijn de bijna jaarlijks wederkerende activiteiten zoals voetbaltornooien, de kerstmarkt, de nieuwjaarsontmoeting, jeugdmeetings, 3de leeftijd uitwisselingen, reizen, weekends rond een bepaalde zusterstad. Bijzondere aandacht gaat naar samenwerking tussen jongeren omdat daar de toekomst van Europa ligt.

Het is dan ook niet toevallig dat de stad Oudenaarde voor deze inzet en een benadering op mensenmaat van de Europese integratie in 2004 door de Europese Unie beloond werd met de Europaprijs, dit is de hoogste onderscheiding die een stad kan verwerven.

Deel deze pagina